• Stóreldhús
  • Matvöruverslanir
  • Snyrtivara og fatnaður
  • Nýjar vörur
  • Spurt & svarað

NETSPJALL

Skilmálar

1. Almennt
1.1 Skilmálar þessir gilda um öll kaup aðila á vörum sem eiga sér stað í gegnum vefverslun Danól ehf. (hér eftir „Danól“ eða „félagið“).
1.2 Danól áskilur sér rétt til að breyta skilmálum þessum einhliða og án fyrirvara.
1.3 Kaupendur staðfesta að þeir hafi kynnt sér og samþykkt skilmála þessa með staðfestingu pöntunar í gegnum vefverslun Danól.
   
2. Verð og greiðslur
2.1 Lágmarksupphæð sem versla þarf fyrir til þess að geta verslað í gegnum vefverslun Danól er 25.000 kr., hvort sem kaupandi velur að sækja pöntunina eða fær hana senda til sín. Nái pöntun ekki framangreindu lágmarki er engu að síður hægt að leggja fram pöntun að viðbættu 7.000 kr. þjónustugjaldi. Slíkt gjald er sérstaklega fært í körfu og/eða reikningi.
2.2 Það verð sem birt er í vefverslun Danól gerir ráð fyrir afslætti og inniheldur ýmist 11% eða 24% virðisaukaskatt og önnur gjöld. Sundurliðun verðs sést í körfu áður en pöntun er staðfest.
2.3 Danól áskilur sér rétt til þess að breyta og uppfæra verð á hverjum tíma.
2.4 Kaupandi getur greitt fyrir pantanir með greiðslukorti í gegnum greiðslusíðu vefverslunarinnar samhliða því sem pöntun er lögð fram. Að öðrum kosti skal greiða fyrir pantanir samkvæmt umsömdum greiðsluskilmálum sem koma fram á útgefnum reikningum.
   
3. Bindandi samningur
3.1 Samningur telst vera kominn á og er hann bindandi um leið og kaupandi leggur fram pöntun. Óski kaupandi eftir tilboði frá Danól telst samningur kominn á um leið og kaupandi samþykkir tilboð Danóls.
3.2 Hafi verið gengið frá pöntun en vara ekki verið afhent, og kaupandi vill breyta pöntun, skal kaupandi hafa samband við þjónustuver Danól í síma 595-8100 eða senda tölvupóst á netfangið vefverslun@danol.is eins fljótt og kostur er og upplýsa um óskir um breytingar.
3.3 Kaupandi getur óskað eftir því að skila vöru með því að hafa samband við þjónustuver Danól í síma 595-8100 eða sölufulltrúa félagsins innan 14 daga frá afhendingu vöru. Skilaréttur er háður því að framvísað sé kvittun fyrir kaupum á viðkomandi vöru og að vara sé í upprunalegu og söluhæfu ástandi.
3.4 Danól áskilur sér rétt til þess að afgreiða ekki framlagðar pantanir. Í þeim tilvikum skal Danól tilkynna kaupanda um slíkt og endurgreiða honum kaupverðið, hafi kaupandi lagt fram greiðslu, eigi síðar en 30 dögum eftir að kaupandi hefur lagt fram pöntun.
   
4. Afhending vöru
4.1 Kaupandi hefur val um hvort hann sæki pöntun sína til Danól eða fái hana senda til sín. 
Afhendingarstaðir eru eftirtaldir:
  • Þurr- og sérvara: Vöruhótel Eimskipa, Sundabakka 2, 104 Reykjavík.
  • Frystivara: afgreiðsla Fjarðarfrosts, Óseyrarbraut 22, 220 Hafnarfirði.
  • Snyrtivara og fatnaður: afgreiðsla Ölgerðarinnar, Grjóthálsi 7-11, 110 Reykjavík.
4.2 Vara telst afhent þegar hún er sótt í móttöku Danól á ofangreinda afhendingarstaði eða komin á annan umsaminn afhendingarstað.
4.3 Viðskiptavinir eiga sína föstu afhendingardaga sem koma fram í pöntunarferlinu undir liðnum „afhendingarmáti“, áður en pöntun er staðfest. Afhendingardagur miðar við þann dag sem pöntun fer úr vöruhúsi.
4.4 Eimskip Innanlands sér um dreifingu og keyrir út vörur fyrir Danól um land allt. Hægt er að sjá ferðaáætlanir Eimskips Innanlands hérna.
4.5 Danól skal svo fljótt sem auðið er láta kaupanda vita, ef fyrirséð er að dráttur verði á umsaminni afhendingu.
4.6 Danól ber ekki ábyrgð á seinkun afhendingar, sem kann að verða vegna aðstæðna sem varða kaupanda.
4.7 Hamli óviðráðanlegar orsakir (force majeure) afhendingu, er Danól hvorki skylt að standa við umsaminn afhendingartíma, né ber Danól bótaábyrgð þótt afhending dragist eða bregðist.
   
5. Ástand vöru
5.1 Danól ábyrgist að þær vörur sem kaupandi sækir séu afhentar í því ástandi sem góð venja stendur til.
5.2 Sé vara send til kaupanda með þriðja aðila, flyst áhættan af hinu selda yfir á kaupanda frá þeirri stundu er hlutur var afhentur flutningsmanni.
5.3 Beri svo við að vara sé afhent gölluð ber kaupanda að tilkynna Danól um að hann muni bera gallann fyrir sig innan 10 daga frá afhendingu. Að þeim tíma loknum glatar kaupandi réttinum til að grípa til vanefndaúrræða.
5.4 Danól getur krafist afhendingar á meintri gallaðri vöru frá seljanda til þess að sannreyna hvort um galla sé að ræða. Skal þá vöru skilað af kaupanda til Danóls eða hún endursend til Danóls á kostnað félagsins, allt eftir samkomulagi hverju sinni. Nýti Danól þennan rétt skal kaupanda tilkynnt um afstöðu félagsins innan 7 daga frá því að Danól veitti vörunni viðtöku.
5.5 Hafi Danól staðfest að um galla sé að ræða í samræmi við ákvæði 5.4, eða félagið telur ekki þörf á að sannreyna það sérstaklega, skal Danól útvega kaupanda nýja ógallaða vöru. Kjósi kaupandi að nýta sér ekki rétt til nýrrar afhendingar skal Danól endurgreiða kaupanda kaupverðið eða veita honum afslátt af næstu pöntun, kjósi kaupandi það frekar.
5.6 Danól ber ekki ábyrgð á rekstrartapi eða öðru beinu eða óbeinu tjóni, hvort sem tjónið verður rakið til ástands seldra vara, seinkunar á afhendingu, skemmda eða skemmdaverka, eða annarra atvika sem leiða til þess að vörur verða ekki nýttar, eða eru ekki til þess fallnar að vera nýttar, á fyrirhuguðum tíma og/eða í fyrirhuguðum tilgangi.
   
6. Meðferð persónuupplýsinga og póstlisti
6.1 Vefverslun Danól notar vafrakökur til að tryggja sem besta upplifun fyrir notendur. Greiningarvafrakökur eru notaðar til að skoða hvernig viðskiptavinir okkar nota vefverslunina og eru þau gögn notuð til að bæta vefverslunina og upplifun notenda.
6.2 Danól hefur einsett sér að tryggja áreiðanleika, trúnað og öryggi persónuupplýsinga sem unnið er með innan félagsins. Persónuverndarstefna Danól er aðgengileg á heimasíðu félagsins og nær til persónuupplýsinga aðila sem eru í viðskiptum við Danól, þeirra sem sækja námskeið, verktaka, tengiliði sem koma fram fyrir hönd lögaðila í viðskiptum við félagið, neytendur sem hafa samband við Danól, tengiliði birgja félagsins sem og aðra tengiliði.[1]
6.3 Óski kaupandi eftir að fá tilboð eða fréttabréf frá Danól ekki send getur viðkomandi afskráð netfang sitt af póstlista félagsins hér.
   
7. Lög og varnarþing
7.1 Um skilmála þessa og viðskipti kaupanda og Danól gilda íslensk lög.
7.2 Komi upp ágreiningur á milli Danól og kaupanda, skulu aðilar leita leiða til að leysa þann ágreining með samkomulagi.
7.3 Deilur sem upp kunna að koma um efndir, framkvæmd eða túlkun skilmálanna, og/eða atvik sem skilmálarnir taka til, og aðilum tekst ekki að leysa sín á milli, skal útkljá fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

 

 

 

[1] Persónuverndarstefna Danól ehf. er aðgengileg hér: https://danol.is/stefnur

/>

Þessi vefsíða notar vafrakökur til að tryggja sem besta upplifun fyrir notendur. Ef þú heldur áfram notkun þinni á síðunni samþykkir þú vafrakökustefnu okkar. Lesa nánar um vafrakökustefnu Danól hérna